NYA TELEFONTIDER

Kansliets nya telefontid är måndag-torsdag kl.10-12, tfn 045-321 3320. Har du ärende till föreningen under de övriga tiderna, vänligen kontakta viceordförande Janne Sjöström, tfn 050-329 2036.