NYA TELEFONTIDER

Styrelsen beslöt vid sitt möte 11.6 att kansliets telefontid skall reduceras från och med 1.7. De nya tiderna är kl.10-12, måndag - torsdag, tfn 045-3213320. Har du ärende till föreningen under de övriga tiderna, vänligen kontakta ordförande Leif Karp, tfn 050-542 0286.