Vattengymnastik

Vattengymnastiken i samarbete med Folkhälsan hålls i Folkhälsans hus i Smedsby. Vattenjumppan startar på nytt efter nyår söndag 27.1.2019 och pågår fram till och med söndag 19.5. Grupp 1, kl.12.45-13.30 och grupp 2 kl.13.30-14.15. Evelina Holmback fortsätter att leda vattenjumppa även under våren 2019. Kontakta kansliet om du undrar över något. Tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12)