Vattengymnastik

Vattengymnastiken i samarbete med Folkhälsan fortsätter i Smedsby, Folkhälsans hus varje söndag och pågår fram till och med söndag 9.12. Grupp 1, kl.12.45-13.30 och grupp 2 kl.13.30-14.15. Ny ledare är Evelina Holmback, tfn 044-347 0010.