VSS höstmöte, lördag 27.10 kl.13

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. håller stadgeenligt höstmöte lördag 27.10 kl.13 på verksamhetscentret Lyktan, Skolhusgatan 40 C,1-2 i Vasa. Vid höstmötet behandlas i föreningens stadgar §11 nämnda ärenden, samt val av ny ordförande och tilläggsval för återstoden av år 2018 och för år 2019. Anmälningar senast 22.10 till kansliet på tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12) eller e-post:vasasynskadade@gmail.com. STYRELSEN.