Trivselcafé - Aktivt Seniorliv

Trivselcafé - Aktivt Seniorliv, i samarbete med Folkhälsan, fortsätter ännu några gånger. Nästa tillfälle är Onsdag 25.4 då Britten Nylund håller i trådarna och med Stina Mellberg som dagens gäst. Hon talar över ämnet "Jorden runt i mogen ålder". Onsdag 9.5 och 23.5 är det Carina Blom tfn 044-788 1026 och Maj-Britt Aspö som leder. Alla varmt välkomna!

Tidpunkt: 

ons 25.4.2018 kl . 13.00 till kl . 15.15
ons 9.5.2018 kl . 13.00 till kl . 15.15
ons 23.5.2018 kl . 13.00 till kl . 15.15