Styrelsen för 2017

Styrelsen för år 2017 består av ordförande Göran Sjöstedt, viceordförande Birgitta Nordström och medlemmarna Christel Eriksson, Ekenäs, Fredrik Lindgren, Tenala, Gungärd Sandberg, Hangö, Jan-Peter Sjöholm, Ekenäs och Tea Tanner, Ingå.

 

Artiklar

Välkommen till månadsmötet lördagen den 14 oktober klockan 13.00 i Lyan, Prästängsgatan 12, Ekenäs. Kaffe och tilltugg. Meddela till Birgitta Nordström på telefon 044 336 8060.