Styrelsen för 2017 vald

Vid föreningens höstmöte den 12 november återvaldes styrelsens ordförande Göran Sjöstedt för år 2017. Också viceordförande Birgitta Nordström återvaldes. Vid valet av fem medlemmar i styrelsen förrättades valet genom sluten omröstning eftersom mötet hade att välja mellan sex föreslagna personer. De personer som valdes var Christel Eriksson, Ekenäs, Fredrik Lindgren, Tenala, Gungärd Sandberg, Hangö, Jan-Peter Sjöholm, Ekenäs och som ny i styrelsen Tea Tanner, Ingå.

 

Artiklar

På månadsmötet lördagen den 11 februari berättar historikern Sture Lindholm om Västnyland för hundra år sedan. Det var dramatiska år i Finlands historia, landet blev självständigt och kriget var inpå oss. Dessaa tider får vi bekanta oss med under Stures ledning. Välkommen 11.2 klockan 13.00 till Lyan, Prästängsgatan 12 i Ekenäs. Där serveras kaffe och tilltugg. Meddeal till Birgitta Nordström på telefon 044 336 8060.