Våra aktiviteter

 

Varje torsdag klockan 14.00 ordnar föreningen i samarbete med Folkhälsan Balanskurs i Seniorahuset i Ekenäs. Adressen är Prästängsgatan 14, men ingång till kursplatsen är från gården med infart från Grav Morizgatan. Pirjo Laatikainen leder kursen

Läsecirkeln samlas följande gång ​onsdagen den 20 september 2017 klockan 15.00 i Lyan. Frågor om kusen besvaras av Eeva Hanner, 050 595 4946.

Herrklubben samlas en gång per månad i Lyan, Ekenäs. Nästa möte torsdagen den 28 september klockan 15.00. Gäster är två representanter för handbollsklubben BK-46. De berättar om lagt och deras förväntningar säsongen 2017-18. Ring Börje Broberg, 044 5410 679 för mera information.

Boccia spelas alla fredagar klockan 14 i Seminarieskolans gymnastiksal. Kontaktperson Hilding Nordström, tel 0400 551 791.

Före boccia har vi kastträning klockan 12.30 med slungboll och turbospjut. Platsen är Centrumplanen i Ekenäs. Vid regn fotbollshallen i Västerby.Frågor kan ställas till Börje Broberg, telefon 044 5410 679

Föreningens nästa månadsmöte är lördagen den 14 oktober klockan 13.00 i Lyan i Ekenäs. Programmet meddelas senare. Anmälningar till Birgitta Nordström, telefon 044 336 8060. Tidtabell för skjutsar meddelas senare.

 

 

Artiklar

Välkommen till månadsmötet lördagen den 14 oktober klockan 13.00 i Lyan, Prästängsgatan 12, Ekenäs. Kaffe och tilltugg. Meddela till Birgitta Nordström på telefon 044 336 8060.