Våra aktiviteter

Varje torsdag klockan 14.00 ordnar föreningen i samarbete med Folkhälsan Balanskurs i Seniorahuset i Ekenäs. Adressen är Prästängsgatan 14, men ingång till kursplatsen är från gården med infart från Grav Morizgatan. Pirjo Laatikainen leder kursen

Läsecirkeln samlas följande gång ​onsdagen den 22 februari 2017 klockan 15.00 i Lyan. Frågor om kusen besvaras av Eeva Hanner, 050 595 4946.

Herrklubben samlas en gång per månad i Lyan, Ekenäs. Nästa möte torsdagen den 23 februari klockan 15.00. Ring Börje Broberg, 044 5410 679 för mera information.

Bowling- och biljardgruppen träffas i Ekenäs bowlinghall varannan vecka på torsdagar. Nästa gång är 9.2 och 23.2. Närmare info ger Kim Åkerblom, tel 044 919 5111.

Boccia spelas alla fredagar klockan 14 i Seminarieskolans gymnastiksal. Kontaktperson Hilding Nordström, tel 0400 551 791. Den 10.2 spelar inte boccia.

 

Föreningens nästa månadsmöte är lördagen den 11 februari klockan 13.00 i Lyan i Ekenäs. Sture Lindholm berättar om Ekenäs och Västnyland för hundra år sedan. Anmälningar till Birgitta Nordström, telefon 044 336 8060. Tidtabell för skjutsar meddelas senare.

 

 

Artiklar

På månadsmötet lördagen den 11 februari berättar historikern Sture Lindholm om Västnyland för hundra år sedan. Det var dramatiska år i Finlands historia, landet blev självständigt och kriget var inpå oss. Dessaa tider får vi bekanta oss med under Stures ledning. Välkommen 11.2 klockan 13.00 till Lyan, Prästängsgatan 12 i Ekenäs. Där serveras kaffe och tilltugg. Meddeal till Birgitta Nordström på telefon 044 336 8060.