Vårens aktiviteter

Föreningens styrelse har slagit fast aktiviteterna för våren 2018. En lista på aktiviterna kommer att delas ut till föreningens medlemmar.

Aktivitetslistan tar upp de återkommande aktiviteterna med datum. Utöver dem kan det hända andra saker, som kommer upp som förslag från medlemmarna eller inte ännu har ett bestämt datum. Sådana aktiviteter informerar vi om efter hand. I slutet av kalendern finns exempel på sådant som planeras. 

Om du inte fått listan inom december, var vänlig medela det till ekreterare Börje Broberg, 044 5410 679.

 

 

 

 

Artiklar

Söndagen den 4 februari klockan 17.00 kommer Kulturhuset Karelias föreställning av musikteaterpjäsen ''18'' att syntolkas. Vår förening har bokat 20 platser till föreställningen. Priset för en biljett är 18 euro. Om du är intresserad att vara med kan du ringa Börje Broberg på telefon 044 5410 679.