Händelsekalendern

mån 4.12.2017 kl . 12.00 till kl . 16.00

Hjärtligt välkommen till ett informationstillfälle för synskadade i Syd-Österbotten vid nya Folkhälsanhuset i Närpes måndagen den 4 demcember 2017 med start kl. 12.