Må Bra-dagen för svenska synskadade i Mellersta Nyland och Östnyland

Må Bra-dag för personer med synnedsättning och deras närstående lördagen den 8 april

Välkommen till en gemensam Må Bra-dag för svenska synskadade i Mellersta Nyland och Östnyland!

Evenemanget går av stapeln lördagen den 8 april 2017 kl.10.30–15.00 på Söderkulla Gård i Sibbo, Söderkullavägen 701, 01150 Söderkulla

Temat för dagen är: Motion och återhämtning. Vi kommer att ha motionsövningar med fysioterapeut Malin Grönros från Folkhälsans förbund och på eftermiddagen föreläser Malin om motion och återhämtning. Under dagen får vi också lyssna till historiken om Söderkulla Gård.

Dagen kostar 10 euro. I priset ingår lunch, kaffe och dagens program.

Anmälan till dagen senast 02.04.2017

Du kan anmäla dig till Svenska Synskadade i Mellersta Nylands kansli
0400-269 553 eller Jonas Lindström 040-964 4672

Må Bra-dagen ordnas i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.,  Folkhälsans förbund, synskadeföreningarna i Mellersta Nyland och Östnyland

Tidpunkt: 

lör 8.4.2017 kl . 10.30 till kl . 15.00