Vårmöte 2017

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kallar medlemmarna till stadgeenligt vårmöte den 6 maj 2017 på Hotell Scandic City i Tammerfors. Mötesförhandlingarna inleds kl. 10.30 och avslutas kl. 17.30.

Vid mötet behandlas de i paragraf 6 av förbundets stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016, revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, organisationsledaren, ekonomen och övriga redovisningsskyldiga, tillsättande av valberedningsutskott om vårmötet så besluter, diskutera förbundets verksamhet på längre sikt utgående från styrelsens förslag till strategiska riktlinjer, övriga frågor vilka styrelsen förelagt vårmötet, skriftliga motioner som inom februari inlämnats till styrelsen av personmedlemmar eller medlemsföreningar.

Deltagaravgiften är 30 euro/person vilket inkluderar ordnade tågresor samt lunch och kaffe på hotellet. Anmälningen är bindande.

Anmälan

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 5 april 2017, enligt följande:

Norra Österbottens svenska synskadade rf: Ann-Sofie Grankulla, må-fr kl 9-13.30, tfn 06-723 4880, 050-379 5658

Vasa svenska synskadade rf: Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320

Svenska synskadade i Östnyland rf: Jonas Lindström, tfn 040-964 4672

Åbolands synskadade rf: Håkan Ström, ti-to kl 10-16, tfn 0400-151 322

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf: Ulla Jensen, må-ons kl 10.00-13.00, tfn 0400-269 553

Svenska synskadade i Västnyland rf: Börje Broberg, tfn 044-541 0679

Ålands synskadade rf: Fredrik Lindeman, tfn 040-8317130

 

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.

Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand! Välkommen! – Styrelsen

Tidpunkt: 

lör 6.5.2017 kl (Hela dagen)