information omTillkännagivande om ändrngar i färdtjänsten i Helsingfors, Mellismedlemmar.