Niklas Finnäs

Niklas Finnäs
projektledare
050-460 0409
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
Projektledare för taltidningsprojekt