Dokumentbank

Här hittar du bland annat förbundets stadgar, pressmeddelanden, serviceguiden, verksamhetsplaner och -berättelser.

Beskrivning Fil
Ansökan om stödjande medlemskap Microsoft Office document icon ansokan_om_stodjande_medlemskap.doc
Användningsvillkor för Kuuntelukaista/Lyssningsanslutning Microsoft Office document icon kuuntelukaista_anvandningsvillkor.doc
Broschyren som Åbo stad har gjort för sina Seniorer finns nu tillgänglig via länken samt i pappersformat på Centret
Broschyren som Åbo stad har gjort för sina Seniorer finns nu tillgänglig via länken samt i pappersformat på Centret PDF icon for_dig_senior_i_abo_-_broschyr.pdf
De Blindas Vänners rekreationssemester 2018 Fil 2_ansokan_2018.docx
FSS medlemsundersökning 2014 Fil slutarbete_-_fss_medlemsundersokning_korrigerad_docx.docx
FSS medlemsundersökning 2014 (RTF utan grafik) Fil fss_medlemsundersokning_rtf_utan_grafik.rtf
FSS stadgar Microsoft Office document icon fss_rf_stadgar.doc
information omTillkännagivande om ändrngar i färdtjänsten i Helsingfors, Mellismedlemmar. PDF icon tillkannagivande_om_andringar_i_resetjansten.pdf
Plan för egenkontroll Fil plan_for_egenkontroll_08112017.docx
Pressmeddelande Blindveckan 9-16.11.2014 Fil pressmeddelande_blindveckan_2014.docx
Pressmeddelande: Höstmöte 2014 Fil fss_pressmeddelande_hostmote_2014.docx
Pressmeddelande: Vita käppens dag 15.10.2014 Fil fss_pressmeddelande_vita_kappen.docx
Rekreationssemester ansökningsblankett Microsoft Office document icon rekreationssemester_ansokningsblankett_2016.doc
Rekreationssemester ansökningsblankett 2017 Fil rekreationssemester_ansokan_2017.docx
Serviceguiden 2011 PDF icon fss_serviceguide_2011.pdf
Serviceguiden 2014 PDF icon serviceguide_2014.pdf
Serviceguiden 2014 i rtf Fil serviceguide_2014_rtf.rtf
Serviceguiden 2017, pdf-format PDF icon serviceguiden_2017_webb.pdf
Serviceguiden 2017, rtf-format Fil serviceguiden_2017.rtf
Verksamhetsberättelse 2012 Fil vb_2012.docx
Verksamhetsplan 2012 Fil vp_2013.docx
Verksamhetsplan 2013 Fil vp_2013.docx
Verksamhetsplan 2016 Fil vp_2016_godkand_av_hostmotet_2015.docx
Verksamhetsplan för 2017
Verksamhetsplan för 2017 Microsoft Office document icon verksamhetsplan_2017.doc
Verksamhetsplan för 2017 Microsoft Office document icon verksamhetsplan_2017.doc
Viktig information om förändringar i färdtjänsten i Helsingfors, viktig information samt anvisningar för Mellismedlemmar. PDF icon resetjansten2014.pdf