Finlands Synskadade

FS är förbundets organisationstidning. Tidningen utkommer med tio nummer per år i storstil, punktskrift, som taltidning på cd och på nätet. Tidningen kan också beställas via e-post.

Utgivare

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Chefredaktör

Sören Jonsson
044-712 3017
soren.jonsson@fss.fi

Prenumerationer och adressändringar

FSS Kansli
09-6962 300
kansliet@fss.fi

Utgivningsschema 2017

    Deadline    Utkommer    
Nr 1    Måndag 12.1    Torsdag 26.1
Nr 2    Måndag 6.2    Torsdag 23.2
Nr 3    Måndag 6.3    Torsdag 23.3
Nr 4    Måndag 10.4    Torsdag 27.4
Nr 5    Måndag 8.5    Torsdag 25.5
Nr 6    Måndag 12.6    Torsdag 29.6
Nr 7    Måndag 14.8    Torsdag 31.8
Nr 8    Måndag 11.9    Torsdag 28.9
Nr 9    Måndag 9.10    Torsdag 26.10
Nr 10    Måndag 13.11    Torsdag 30.11

 

Arkiv