Sonja Helenius

Sonja Helenius
ekonom
050-382 7414
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors

 

Svarar på frågor om:

Ekonomi

Fakturering

Reseräkningar och arvoden