Viktig information om förändringar i färdtjänsten i Helsingfors, viktig information samt anvisningar för Mellismedlemmar.