Är du vår nya it-ansvariga? Sök jobbet före 30.8.2023

12.4.2023 uppdaterad 15.8.2023

Jobbet som it-ansvarig på FSS lediganslås. 

Datortangenter där en är röd med symbolisk bild av en person med synnedsättning med vit käpp.

Har du en bakgrund inom it-underhåll? Har du kunskap att sköta alla it-tjänster och -funktioner ett småföretag behöver och intresse av att undervisa andra? Är du nyfiken på att lära dig mer om tillgängliga it-lösningar för personer med synnedsättning? Då kan du bli den som ansvarar för Förbundet Finlands Svenska Synskadades it-verksamhet. Tjänsten vi lediganslår är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetsplatsen ligger på Arabiastranden i Helsingfors, men du kan delvis utföra jobbet på distans.

Dina viktigaste uppgifter:

 • ansvara för underhåll, datasäkerhet och utveckling av FSS it-system, -tjänster och -infrastruktur
 • fungera som it-stöd för förbundets personal och underhåll av datorer, program och mobilutrustning
 • koordinera FSS it-verksamhet för personer med synnedsättning i hela Svenskfinland
 • fungera som it-stöd för FSS medlemmar och deltagare i it-verksamheten
 • fungera som tillgänglighets- och synhjälpmedelssakkunnig
 • föreläsa och förevisa synhjälpmedel, apparater och appar för vår målgrupp, studerande och professionella inom hälso- och socialvården m.m.

För tjänsten behöver du:

 • erfarenhet/kunskap gällande it-underhåll, du har t.ex arbetat som it-stödperson
 • tycka om att handleda och undervisa
 • känna dig bekväm inför publik och kunna uttrycka dig tydligt och förståeligt
 • ha empati och förmåga att se saker ur andras synvinkel
 • kunna hantera ett innehållsmässigt brett och mångfacetterat jobb

Som merit räknas kunskaper om:

 • digitala synhjälpmedel och digital tillgänglighet
 • erfarenhet av videoproduktion

Skicka in din arbetsansökan med löneanspråk och CV till jobb@fss.fi senast 30.8.2023
Kontaktperson: rehabiliteringschef johanna.merilainen@fss.fi, tfn 050 341 0010.
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringsprocessen tills en lämplig it-ansvarig hittats.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade, FSS, verkar för att svenskspråkiga personer med synnedsättning i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle. Mer info om förbundet: www.fss.fi