ÅS har ny styrelse från och med 16.5.2019

ÅS har ny styrelse från och med 16.5.2019

Ordförande Harold Henriksson, ordinarie.

Vice ordförande Barbro Sipilä, stödjande.

Styrelseledamöter:

Harry Henriksson, ordinarie.

Gun Fröberg, ordinarie.

Thea Selen, ordinarie.

Maj-Gret Sundman, stödjande.

Anne-Marie Nygren, stödjande.