Aktiviteter våren 2022

ALL AKTIVITET PAUSAD JANUARI 2022. Föreningen kör igång vårens verksamheten i mitten av januari. Anmäl dig gärna - då är det lätt att snabbt få ut info om något ändrar. Välkommen med! Vill du göra något annat så kom gärna med önskemål om vad vi kan hitta på. Har ni frågor om aktiviteterna eller idéer ring kansliet på telefonnummer 0457 343 8950.

Preliminärt schema våren 2022:

Föreningen har endel regelbundna träffar, till exempel bokcirkel och simning. Dessa aktiviteter hittar du under rubriken Återkommande aktiviteter.

Januari

Ingen aktivitet p.g.a pandemiläget

Februari

7.2 Månadsträff – Banken i vardagen, hur kan du betala dina räkningar?
10.2 Fotvård
11.2 Fotvård
23.2 Trivselkaffe
Datum ej fastslaget - Anders Wiklöfs konstsamling på Ålands konstmuseum, syntolkad

Mars

7.3 Månadsträff – sopsortering
16.3 Fotvård
17.3 Miramar – I afton dans, fars i två akter, syntolkad
24.3 It-dag
24.3 Fotvård
30.3 Trivselkaffe
25-26 mars Anhörigdagar på Casa De Laura för att stärka och inspirera dig som lever nära någon med synnedsättning. I samarbete med Finlands Svenska Synskadade (FSS).

April

27.4 Internationella Ledarhundsdagen
11.4 Månadsträff
21.4 It- Dag på Handicampen, Skarpansvägen 30
27.4 Vårmöte

Maj

9.5 Vårutflykt
14-15.5 FSS 75 års jubileum, resa till evenemanget
24.5 Trivselkaffe – utflykt om vädret tillåter
25.5 Fotvård

Juni

2.6 Fotvård
14-18.6 Resa till Öland, arrangör Vasa synskadade
 

Sommarstängt 24 juni - 7 augusti

 

Aktuellt

MEDLEMSAKTIVITETER PAUSADE till och med 31 januari 2022. Ålands Synsakdade ordnar återkommande aktiviteter under vår och höstterminerna. Alla dessa aktiviteter är gratis och vi tar gärna emot förslag på andra aktiviteter som ni är intresserade av!

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, några gånger per termin.

Gratis drop-in mellan klockan 10 och 14 för användarstöd, diskussion och support på teknik och hjälpmedel.d

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.

MÅNADSTRÄFFAR hålls 7 februari, 7 mars samt 11 april 2022