Återkommande aktiviteter våren 2022

MEDLEMSAKTIVITETER PAUSADE till och med 31 januari 2022. Ålands Synsakdade ordnar återkommande aktiviteter under vår och höstterminerna. Alla dessa aktiviteter är gratis och vi tar gärna emot förslag på andra aktiviteter som ni är intresserade av!

Borstbindning - pausad
Borstbindarna träffas då det är möjligt på torsdagar klockan 11.30 till 14.30 på Ankaret. Ansvarig är Dorrit Mattsson. Välkommen med!

Simning - pausad
vi simmar tillsammans på fredagar klockan 13-14 i den varma bassängen i Folkhälsans allaktivitetshus.  Övervakare är Jan-Erik (Gento) Larsson. Välkommen med!

Bokcirkel - pausad
Bokslukarna träffas på tisdagar klockan 18 på Ankaret. Bokcirkeln bestämmer på terminens första träff vilken bok de läser. Ledare är Lars Carlsun. Välkommen med!

Allsången start i februari (datum ej bestämt)
Ett par gånger per termin träffas vi tillsammmans med Ålands Hörselförening och Ålands Neruologiska förening och sjunger tillsammans på Ankaret, Sångledare är Kjell Brändström och Börje Troberg.

Aktuellt

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, några gånger per termin.

Gratis drop-in mellan klockan 10 och 14 för användarstöd, diskussion och support på teknik och hjälpmedel.d

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.

ALL AKTIVITET PAUSAD JANUARI 2022. Föreningen kör igång vårens verksamheten i mitten av januari. Anmäl dig gärna - då är det lätt att snabbt få ut info om något ändrar. Välkommen med! Vill du göra något annat så kom gärna med önskemål om vad vi kan hitta på. Har ni frågor om aktiviteterna eller idéer ring kansliet på telefonnummer 0457 343 8950.

MÅNADSTRÄFFAR hålls 7 februari, 7 mars samt 11 april 2022