Fotvård hösten 2022

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, några gånger per termin.

Vår fotvårdare heter Heidi Hanses-Teirfolk och jobbar tillvardags på Sunda Foten. Sunda foten kommer till verksamhetscentret Ankaret ett par gånger per termin. Du bokar ditt besök via kansliet på telefon 04573438950. Ett besök kostar 20 euro, du kan betala kontant, med kort eller få faktura.

Första fotvårdstillfället för höstterminen är 10 augusti

Fotvårdstillfällen hösten 2022 är preliminärt planerade till följande datum:

Augusti
Onsdag 10.8 och torsdag 25.8

Oktober
Onsdag 12.10 och torsdag 20.10

December
Onsdag 14.12 och vid behov ett datum till veckan före

Boka din tid via kansliets telefon 04573438950 eller epost kansli@syn.ax

Aktuellt

Ålands Handikappförbund deltar tillsammans med alla sina medlemsföreningar i Prideparaden. Kom med du också!

Under hösten och våren ordnar föreningen olika aktiviteter, nedan planen för hösten. Vill du göra nåt annat, ta kontakt med oss!

Ankaret håller sommarstängt efter midsommar fram till 7 augusti. Mejl läses sporadiskt under tiden. Vid brådskande ärenden kontakta ordförande på telefon 04575300977. TREVLIG SOMMAR 

Ålands Synsakdade ordnar återkommande aktiviteter under vår och höstterminerna. Alla dessa aktiviteter är gratis och vi tar gärna emot förslag på andra aktiviteter som ni är intresserade av!

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.