Fotvård hösten 2023

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, några gånger per termin.

Vår fotvårdare heter Heidi Hanses-Teirfolk och jobbar tillvardags på Sunda Foten. Sunda foten kommer till verksamhetscentret Ankaret ett par gånger per termin. Du bokar ditt besök via kansliet på telefon 04573438950. Ett besök kostar 20 euro, du kan betala kontant, med kort eller få faktura.

 

Fotvårdstillfällen hösten 2023 är preliminärt planerade till följande datum:

Augusti

Torsdag 10.8
Onsdag  23.8

Oktober

Onsdag  11.10
Tisdag  17.10

December

Onsdag  13.12
Torsdag  14.12

Boka din tid via kansliets telefon 04573438950 eller epost kansli@syn.ax

Aktuellt

23 november höll föreningen höstmöte och bland annat behandlades tillsättande av styrelsen för kommande år. Samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå stod vid behov till förfogande. Nästa år är det Lars Carlsund, Kurt Lindh och Sanna Söderlund som är i tur att avgå.

Under hösten ordnar föreningen olika aktiviteter. Vill du göra nåt annat, ta kontakt med oss!

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.