Höstmöte 21 november 2023

Höstmöte 21 november klockan 18.00 på Ankaret Stadgeenliga ärenden. Kallelse och föredragningslista bifogad. Soppa och sång av kören MÅNKS. Roy Siljamäki, verkställande direktör för Stiftelsen Svenska Blindgården deltar som gäst. Blindgården stöder svenskspråkiga personer med nedsatt syn genom främst att disponera och hyra ut bostäder. Stiftelsen stöder dessutom annan verksamhet. Till exempel sånt som underlättar tillgång till information eller som skapar möjlighet att knyta nya sociala kontakter.

Inbjudan till Ålands Synskadade r.f.  HÖSTMÖTE

Tisdag den 21 november 2023 kl.18.00 på Ankaret, Johannebovägen 7

 • Innan mötet hålls en tyst minut.
 • Efter mötet serveras lättare middag.
 • Stiftelsen Svenska Blindgårdens verkställande direktör Roy Siljamäki besöker oss.
 • Kören MÅNKS uppträder.

Hjärtligt välkommen!

Anmälan, allergier och handlingar: 04573438950 (mån-tors), kansli@syn.ax

 

Föredragningslista (förkortad)

 1. Mötets öppnande och stadgeenlighet
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Närvarande och fastställande av rösträtt
 5. Medlemsavgift 2024
 6. Prenumerationsavgift taltidning 2024
 7. Arvoden och ersättningar för styrelsemedlemmar 2024
 8. Förslag till verksamhetsplan och budget 2024
  Fås på begäran från kansliet
 9. Val av styrelseledamöter för perioden 2024-2025
  Sanna Söderlund, Kurt Lindh och Unn Ramsdahl är i tur att avgå.
 10. Val av verksamhetsgranskare 2024
 11.  Övriga ärenden
  1. Ersättning av hjälpmedel för ordinarie medlemmar 2024
 12. Mötets avslutande

 

 

Aktuellt

Den 7 december kl. 17.00-18.30 via Meet. FSS ordnar en kväll med temat varför och hur man kan bli politiskt aktiv.

23 november höll föreningen höstmöte och bland annat behandlades tillsättande av styrelsen för kommande år. Samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå stod vid behov till förfogande. Nästa år är det Lars Carlsund, Kurt Lindh och Sanna Söderlund som är i tur att avgå.

Under hösten ordnar föreningen olika aktiviteter. Vill du göra nåt annat, ta kontakt med oss!

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, några gånger per termin.

Vår fotvårdare heter Heidi Hanses-Teirfolk och jobbar tillvardags på Sunda Foten. Sunda foten kommer till verksamhetscentret Ankaret ett par gånger per termin. Du bokar ditt besök via kansliet på telefon 04573438950. Ett besök kostar 20 euro, du kan betala kontant, med kort eller få faktura.

 

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.