Inspirationsföreläsning: Hur kan man bli politiskt aktiv?

Den 7 december kl. 17.00-18.30 via Meet. FSS ordnar en kväll med temat varför och hur man kan bli politiskt aktiv.

I dagens läge är det få personer med synnedsättning som är politiskt aktiva i kommuner eller välfärdsområden. Därför ordnar Finlands Svenska Synskadade en kväll om ämnet. Som gäster har vi Bicca Ohlin, kommunpolitiker (De gröna) i Helsingfors, och Ann-Sofie, kommunpolitiker i Larsmo (KD). I slutet av mötet får man ställa frågor samt delta i allmän diskussion kring ämnet.

Anmäl dig  seanst 4.12 till veera.florica-rajala@fss.fi. Veera skickar sedan en länk till Meet. Om du behöver hjälp att komma in på mötet säg till, så ordnar vi att du får stöd att komma in på mötet.

Den 7 december kl. 17.00-18.30 via Meet.

Aktuellt

Höstmöte 21 november klockan 18.00 på Ankaret Stadgeenliga ärenden. Kallelse och föredragningslista bifogad. Soppa och sång av kören MÅNKS. Roy Siljamäki, verkställande direktör för Stiftelsen Svenska Blindgården deltar som gäst. Blindgården stöder svenskspråkiga personer med nedsatt syn genom främst att disponera och hyra ut bostäder. Stiftelsen stöder dessutom annan verksamhet. Till exempel sånt som underlättar tillgång till information eller som skapar möjlighet att knyta nya sociala kontakter.

23 november höll föreningen höstmöte och bland annat behandlades tillsättande av styrelsen för kommande år. Samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå stod vid behov till förfogande. Nästa år är det Lars Carlsund, Kurt Lindh och Sanna Söderlund som är i tur att avgå.

Under hösten ordnar föreningen olika aktiviteter. Vill du göra nåt annat, ta kontakt med oss!

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, några gånger per termin.

Vår fotvårdare heter Heidi Hanses-Teirfolk och jobbar tillvardags på Sunda Foten. Sunda foten kommer till verksamhetscentret Ankaret ett par gånger per termin. Du bokar ditt besök via kansliet på telefon 04573438950. Ett besök kostar 20 euro, du kan betala kontant, med kort eller få faktura.

 

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.