Preliminärt program våren 2023

Under våren ordnar föreningen olika aktiviteter. Vill du göra nåt annat, ta kontakt med oss!

 PRELIMINÄR KALENDER 2023

Syntolkning av föreställningar, utställningar, bio m.m. enl. önskemål

Januari

9.1         Verksamhetscentret öppnar efter jul och nyårshelgen
10.1       Öppen IT-träff i Saltviks bibliotek kl 13-15
12.1       Borsbindningen börjar
13.1       Simningen börjar
16.1       Styrelsemöte
18.1       Information ÅHF och medlemsföreningar i Lagtinget kl 11-13
24.1       Anhörigträff på Ankaret klockan 18
31.1       Fotvård

Februari

1.2         Fotvård
1.2         Träff för nya medlemmar kl 18 Ankaret i sammarbete med FSS och ÅHS
8.2         Telefon och datorträff
13.2       Styrelsemöte
14.2       Bokcirkeln startar kl 16:30 (varannan tisdag)
14.2       Gemensam alla hjärtans middag kl 18.
              Och framträdande av sångensemblen Voces mirabiles från Medis
22.2.      IT-dropp in dag på Handicampen

Mars

1.3         Månadsträff
7.3         Valdebatt i Lagtingets auditorium Sälskär klo 18-20
6.3         Styrelsemöte
8.3         Telefon och datorträff
17.3       Må-bra-dag
V 13      Workshop kvällstid kring IT
20.3       Styrelsemöte reservdatum vid behov
28.3       Fotvård
29.3       Fotvård

April

3.4         Styrelsemöte
4.4         Anhörigträff
12.4       Telefon och datorträff
20.4       Vårmöte*
26.4       Utflykt (på Ledarhundsdagen)

Maj

8.5         Styrelsemöte
V 18      Motionsdag
10.5       Telefon och datorträff
12.5       Simningen slutar
22-24.5  Temadagar kring punktskrift (FSS)
23.5       Info till nya medlemmar
23.5       Vårfest
23.5       Fotvård
24.5       Fotvård

Juni

5.6         Styrelsemöte
22.6       Verksamhetscentret stänger för sommaren

Augusti

1-3.8     Resa till Helsingfors, Aviris och Bostadsmässan i Lovisa
9.8        Verksamhetscentret Ankar
 

 

Aktuellt

23 november höll föreningen höstmöte och bland annat behandlades tillsättande av styrelsen för kommande år. Samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå stod vid behov till förfogande. Nästa år är det Lars Carlsund, Kurt Lindh och Sanna Söderlund som är i tur att avgå.

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, några gånger per termin.

Vår fotvårdare heter Heidi Hanses-Teirfolk och jobbar tillvardags på Sunda Foten. Sunda foten kommer till verksamhetscentret Ankaret ett par gånger per termin. Du bokar ditt besök via kansliet på telefon 04573438950. Ett besök kostar 20 euro, du kan betala kontant, med kort eller få faktura.

Första fotvårdstillfället för vårterminen är 31 januari.

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.