Styrelsen för 2023 är tillsatt

23 november höll föreningen höstmöte och bland annat behandlades tillsättande av styrelsen för kommande år. Samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå stod vid behov till förfogande. Nästa år är det Lars Carlsund, Kurt Lindh och Sanna Söderlund som är i tur att avgå.

Styrelsen 2023

Sanna Söderlund,
Ordförande
0406483344,
sannasjobb@gmail.com

Börje Troberg,
Vice Ordförande
04575300977,
borje.troberg@gmail.com

Rolf Söderlund,
Styrelsemedlem
04573613634,
rolf.soderlund65@gmail.com

Unn Ramsdahl,(från 1.1.2022)
Styrelsemedlem
04575958599
unn.ramsdahl@gmail.com

Lars Carlsund,
Styrelsemedlem,
04575243605,
lars.carlsund@aland.net

Kurt Lindh,
Styrelsemedlem
04570985229,
klind@aland.net

 

Aktuellt

Under hösten ordnar föreningen olika aktiviteter. Vill du göra nåt annat, ta kontakt med oss!

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, några gånger per termin.

Vår fotvårdare heter Heidi Hanses-Teirfolk och jobbar tillvardags på Sunda Foten. Sunda foten kommer till verksamhetscentret Ankaret ett par gånger per termin. Du bokar ditt besök via kansliet på telefon 04573438950. Ett besök kostar 20 euro, du kan betala kontant, med kort eller få faktura.

 

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.