Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. är en kontakt- och intresseförening av svenskspråkiga synskadade i mellersta Nyland det vill säga Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt och Sibbo. Föreningen hade 217 ordinarie medlemmar i slutet av år 2020.

Aktuellt

Måndagsträffarna i januari och februari har inte kunnat förverkligas på grund av Corona-epidemin, men från mars månad öppnar vi upp möjligheten för medlemmarna att igen träffas i samband med våra olika teman. Välkomna!

Måndag 14.3 kl. 13-15 på Parisgränden 2 A , Helsingfors. It-konsult Robert Riska från Svenska pensionärsförbundet talar kring temat "Nätbedrägeri". Obligatorisk deltagaranmälan senast 8.3 till föreningens kansli.

Lördag 26.3 kl. 16.00 erbjuder föreningen sina medlemmar möjlighet att gå på Svenska teatern, Amos-scenen, för att avnjuta föreställningen "Är det hett här?" av och med skådespelare Anna Hultin. Det är en rolig och ömsint monolog om klimakteriet och den åldrande kvinnans rätt att vara sig själv och att få må bra.Föreställningen är ca 2 timmar. Biljettpriset är 15 euro och för eventuell följeslagare är biljetten gratis. Föreställningen kommer inte att vara syntolkad. Bindande anmälan senast 2.3 till föreningens kansli.

Måndag 28.3 kl. 13-15 träffas vi i Folkhälsans musiksal på Mannerheimvägen 97. Sibylle Ehrnrooth berättar om sitt liv "På fel sida av gränsen - en familjs öde". Vi börjar träffen med en sopplunch. Obligatorisk deltagaranmälan senast 21.3 till föreningens kansli.

Måndag 11.4 kl. 13-15 på Parisgränden 2 A 1. Christian Holmqvist underhåller med musik från cd-skivor med anknytning till påsken.  Obligatorisk deltagaranmälan senast 5.4 till föreningens kansli.

Måndag 25.4 kl. 13-15 håller föreningen sitt Årsmöte. Stadgeenliga ärenden behandlas, såsom föreningens bokslut och årsberättelse 2021.        Plats: Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97, musiksalen. Föreningen bjuder på sopplunch ca kl. 14. Obligatorisk deltagaranmälan senast 19.4 för dem som önskar delta i lunchen.

Måndag 9.5 kl. 13-15 på Parisgränden 2 A 1. Då blir det frågesport med kaffeservering. Deltagaranmälan senast 3.5 till föreningens kansli.

Onsdag 18.5 kl. 17.30-19.30 på Parisgränden 2 A 1. Akutvårdare/sjukvårdare Magnus Lassander föreläser kring ämnet "Tillämpad första hjälp vid akuta sjukdoms- och olyckssituationer". Det blir inte aktuellt att öva återupplivning utan istället repetera och diskutera vad som är viktigt att tänka på då man kallar på utomstående hjälp och vad man får och kan göra själv. Obligatorisk deltagaranmälan senast 10.5 till föreningens kansli.

Måndag 23.5 kl. 13-15 i Folkhälsans musiksal, Mannerheimvägen 97. Servicerådgivare Lisa Sirén från Helsingfors stad, Social- och hälsovårdssektor, kommer att berätta om Senior-info-enhetens verksamhet och i vilka ärenden Senior-infos personal kan hjälp stadens äldre svenskspråkiga invånare. Hon känner också till Nestori-verksamheten i Esbo. Vi börjar träffen med en sopplunch. Obligatorisk deltagaranmälan senast 16.5 till föreningens kansli.

Måndag 6.6 kl. 13-15 på Parisgränden 2 A 1. Träffens tema är "Delad matglädje - nyttig och enkel vardags mat" med kostrådgivare Sophia Rehn från Folkhälsan. Det blir kaffeservering och en obligatorisk deltagaranmälan senast 1.6 till föreningens kansli.

Onsdagen 15.6 kl. 13-15 besöker vi café Ursula i Brunnsparken för att dricka kaffe med glass. Vi hoppas på soligt och vackert sommarväder.

Föreningens kansli håller sommarpaus mellan 16.6 - 7.8.2022.

 

 

Föreningens måndagsträffar 17.1 och 31.1 är inhiberade p.g.a rådande Coronarestriktioner.

Kansliet har telefontid måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 10-13. DS kan också vara anträffbar andra tider enligt överenskommelse.

 

 

Vattengymnastiken i Folkhälsans regi har sin sista träff innan sommaren fredag 3.6. Aktiviteten börjar igen i mitten av augusti.

Styrka och Balans-gruppen fortsätter till torsdag16.6 på Mannerheimvägen 97. Därefter hålls en sommarpaus. Ingång från ändan av huset (under Stefansbron till Gullkronan).

Föreningens höstmöte återvalde enhälligt Petri Nokkala till styrelsens ordförande för år 2022. Mötet återvalde också Camilla Hellstedt och Marita Ikäheimonen till ledamöter i styrelsen för perioden 2022-2023. Styrelsens övriga ledamöter är Carola Blomstedt och Monica Andersson.

Om föreningen

Föreningen grundades år 1989 och är medlem i Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Det är att märka att föreningens ordinarie, synskadade medlemmar blir personlig medlemmar också i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.

Verksamhet

Föreningens verksamhet går dels ut på att informera och påverka myndigheter och beslutsfattare för att synskadade personer skall få med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden. En annan huvudinriktning i verksamheten är att ordna meningsfull fritidsverksamhet för medlemmarna såsom kurser, studiecirklar, hobbyverksamhet, medlemsträffar, läger och resor. Se Aktuellt.

Personal

Från år 1992 har föreningen anställt en distriktssekreterare som bistår styrelsen med olika uppgifter. Övriga uppdrag sköts av förtroendevalda. Distriktssekreteraren når man via föreningens telefonnummer 0400 269553, e-postadressen är kansliet@ssmn.fi.

Information

Informationen till medlemmarna sköts i huvudsak genom förbundets taltidning Medlemsbandet eller i tidningen Synvinkel som utges i storstil, punktskrift, på cd och dessutom här på webben! Du behöver inte känna dig ensam. Kontakta oss så kan vi diskutera! Vi finns även på Facebook, gilla oss!

Kontaktpersoner och erfarenhetstalare

Föreningen har så kallade kontaktpersoner vars uppgift är att informera om föreningen och fungera som kontaktlänk mellan föreningen och medlemmarna. En viktig uppgift är också att kontakta nya medlemmar i föreningen för att informera om verksamheten. Du får kontakt med dessa personer via distriktssekreteraren.

Vill du höra mera om hur det är att leva med en synnedsättning? FSS erfarenhetstalare i mellersta Nyland besöker t.ex. skolor och föreningar för att öka medvetenhet om hur det är att leva med synnedsättning. Kontakta FSS rehabiliteringschef för mera information, tel. 050 341 0010.

Hur bli medlem?

Personer som bor i ovannämnda kommuner och som är blinda eller synsvaga med så nedsatt syn att det är svårt att läsa, orientera sig eller överhuvudtaget svårt med den dagliga livsföringen kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap söks genom att man kontaktar förbundets rehabiliteringsrådgivare för Nyland, som utreder synskadan och hjälper till med att fylla i ansökan. Ansökan om medlemskap behandlas sedan av föreningens styrelse. Märk att ansökan om medlemskap automatiskt går vidare till Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Man behöver således inte separat ansöka om medlemskap i förbundet. Synskadade betalar ingen medlemsavgift.

Telefonnummer till FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli: 040-511 3345

Det är också möjligt att bli stödjande medlem i föreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. Ansökan riktas då direkt till styrelsen. Medlemsavgiften är 20 euro för stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar blir inte automatiskt stödjande medlemmar i Förbundet Finlands svenska synskadade rf.