Aktuellt

Föreningens planerade årsmöte i april är framskjutet på obestämd tid. Styrelsen kallar till årsmöte så snart situationen det tillåter.

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.   

Kansliet

Föreningens utrymme KansliHörnan finns på adressen Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors. Telefontiden är måndag – onsdag klockan 10 – 13.

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf har inhiberat alla träffar och evenemang åtminstone till den 15.5.2020 och kanske längre.

Den planerade teaterföreställningen ”Pappan” den 19.5 är inhiberad eftersom Svenska Teatern meddelat att de ställer in alla föreställningar till den sista maj.

Folkhälsan har inhiberat vattengymnastiken åtminstone fram till mitten av april.

Petri Nokkala

Ordförande

petri.nokkala@gmail.com

Camilla Hellstedt

Viceordförande

+358 50 575 24 76

camilla.hellstedt@gmail.com

Marita Ikäheimonen

Ledamot

+358 44 551 76 11

meikahei@gmail.com

Axel Sundholm

Ledamot

axel.sundholm@gmail.com

Carola Blomstedt

Ledamot

+358 50 581 0213

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.