Årsmöte 18.5.2021 och Samtalsgrupper 3 och 10 juni

Den 18.5.2021 kl. 18.00 håller föreningen ordinarie årsmöte på Synvillan med möjlighet att delta också på distans.

Psykolog Thomas Londen leder samtalsgrupper där man kan diskutera hur pandemin påverkat vår vardag, den psykiska hälsan och de sociala relationerna men tar också fasta på de positiva saker medlemmarna erfarit.

Föreningens ordinarie årsmöte hålls tisdagen den 18.5.2021 kl. 18.00. Platsen är Synvillan på Parisgränden 2 A 1 i Helsingfors. Denna gång kan man också delta per distans genom programmet Google Meet. Obligatorisk anmälan för alla till mötet. Senast den 12.5.2021 bör man anmäla sig till kansliet och vill man delta per distans måste man meddela sin e-postadress. Stadgeenliga ärenden behandlas.
 

Samtalsgrupper

Det senaste året har varit ett annorlunda år som påverkat oss alla på olika sätt. Föreningen ordnar en eller flera samtalsgrupper för föreningens medlemmar under ledning av psykolog Thomas Londen. Under träffarna kommer vi att diskutera hur pandemin har påverkat er vardag, den psykiska hälsan och de sociala relationerna. Vi diskuterar också och tar fasta på de positiva saker som ni erfarit och funderar på vad vi har lärt oss av pandemin. Vi kan likaså prata om hur man kan sköta om sig själv och sina närmaste. Ett annat viktigt syfte är att vi delger varandra erfarenheter, tips och råd. I övrigt kommer vi att utgå ifrån och diskutera det som är viktigt för deltagarna. I dessa tider är det viktigt att upprätthålla sociala relationer och den här gruppen ger er nu möjlighet att träffa andra och umgås tillsammans.

Gruppen kommer att träffas på torsdag eftermiddag den 3.6.2021 och på torsdag eftermiddag den 10.6.2021 i föreningens utrymmen på Parisgränden 2 A 1 i Helsingfors. Vid behov blir det en fortsättning efter sommarpausen.

Anmäl er till samtalsgrupperna senast den 24.5.2021. För mera information kan ni kontakta kansliet.
 

 

Aktuellt

Medlemsträffar och evenemang kan tyvärr tillsvidare inte arrangeras på grund av pandemin. Detta gäller åtminstone ännu i april 2021.

 

Folkhälsans vattengymnastiken håller paus medan Styrka och Balans-gruppen fortsätter

Styrelsen 2021 har nu 5 medlemmar enligt de nya stadgarna.