Föreningen söker en distriktssekreterare

Distriktssekreterarbefattningen är ledig och kan sökas senast den 4.6.2021

 

Vill du jobba med SYNSKADADE i mellersta Nyland?

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf söker en distriktssekreterare som ordnar verksamhet för föreningens medlemmar. Detta betyder i praktiken korta dagträffar på några timmar, utflykter i näromgivningen, studie- och museibesök mm. Men också kulturverksamhet som konserter och teaterbesök ordnas då och då. Tillsamman med andra föreningar ordnas och längre resor och läger.

Sekreteraren har också hand om sedvanlig kontorsadministration, såsom styrelsemöten, protokoll och statistikföring över verksamheten. Också informationen och uppdatering av sociala media hör till uppgifterna.

Ekonomin sköts separat av kassören.

I samma byggnad som föreningen finns också Förbundet Finlands svenska synskadade som föreningen samarbetar med.

Arbetet är på deltid och börjar 15.8.2021 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är ganska flexibel med 20 arbetstimmar per vecka. Vanligen har vi haft kanslidag måndag samt tisdag och onsdag. En del av arbetet kan också göras på distans.

Några gånger per år kan också behövas en arbetsinsats under helger och i medeltal en till två gånger i månaden kan det vara en kvällsträff.

Vi hoppas att du som är intresserad tycker om att jobba med människor, kan jobba självständigt och har initiativförmåga.

Sänd sedvanlig ansökan senast 4.6.2021 till e-post  kansliet@ssmn.fi eller

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors.

 

Ytterligare upplysningar ger

t.f. distriktssekreterare och kassör Stefan Andersson genom föreningens telefon 0400 269553
Telefontiden är normalt må-on kl. 10-13 men man kan försöka också andra tider.

eller

ordförande Petri Nokkala  045 3137969 på dagtid kl. 10-15

 

Föreningens kontaktuppgifter

Distriktssekreteraren

Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors
Telefon  0400 269553
e-post:   kansliet@ssmn.fi

Föreningen har telefontid måndag-onsdag klockan 10.00 – 13.00
Övriga tider kan man lämna ett meddelande i svararen.

Aktuellt

Psykolog Thomas Londen leder samtalsgrupper där man kan diskutera hur pandemin påverkat vår vardag, den psykiska hälsan och de sociala relationerna men tar också fasta på de positiva saker medlemmarna erfarit.

Folkhälsans vattengymnastiken håller paus medan Styrka och Balans-gruppen fortsätter

Styrelsen 2021 har nu 5 medlemmar enligt de nya stadgarna.