Föreningens Höstmöte lördag 13.11.2021

Föreningens Höstmöte är lördagen den 13.11.2021 klockan 11.00. Adress: Parisgränden 2 A, 00560 Helsingfors. På mötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden. Det går bra att delta även på distans via Google Meet. Bindande anmälan till kansliet senast måndagen den 1.11.2021.

Aktuellt

Efter några månaders paus började föreningens måndagsträffar igen 13.9.2021 på Parisgränden 2 A, Helsingfors. Avsikten med måndagsträffarna är att intresserade föreningsmedlemmar skall ha möjlighet att samlas och träffa varandra. Träffarna har ofta ett aktuellt tema.

Psykolog Thomas Londen leder samtalsgrupper där man kan diskutera hur pandemin påverkat vår vardag, den psykiska hälsan och de sociala relationerna men tar också fasta på de positiva saker medlemmarna erfarit.

Kansliet har telefontid måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 10-13. DS kan också vara anträffbar andra tider enligt överenskommelse.

 

Folkhälsans vattengymnastik har igen startat efter en lång paus. Tid och plats samma som förut. Fredagar kl 10.00 I Folkhälsans hus på Mannerheimvägen 97. Tillsvidare ingång från baksidan av huset. Och endast för tidigare anmälda deltagare.

Styrka och Balans-gruppen startar torsdagen den 9.9.2021 kl. 14.00 på Mannerheimvägen 97. Ingång från ändan av huset (under Stefansbron till Gullkronan).

Styrelsen 2021 har nu 5 medlemmar enligt de nya stadgarna.