Kallelse till årsmöte 2023

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 28 mars kl.17:00 på Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors.

Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen.

Aktuellt

Kansliet har telefontid måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 10-13. DS kan också vara anträffbar andra tider enligt överenskommelse.

Föreningens höstmöte återvalde enhälligt Petri Nokkala till styrelsens ordförande för år 2023. Mötet återvalde också Moncia Andersson till ledamot i styrelsen för perioden 2023-2024. Ny i styrelsen är Kenneth Ekholms, också för perioden 2023-2024. Styrelsens övriga ledamöter är Camilla Hellstedt och Marita Ikäheimonen. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande i januari 2023.