Samtalsgrupp 18.10.2021

Psykolog Thomas Londen leder samtalsgrupper där man kan diskutera hur pandemin påverkat vår vardag, den psykiska hälsan och de sociala relationerna men tar också fasta på de positiva saker medlemmarna erfarit.

Samtalsgrupper

Det senaste året har varit ett annorlunda år som påverkat oss alla på olika sätt. Föreningen har ordnat en  samtalsgrupp för föreningens medlemmar under ledning av psykolog Thomas Londén. Under träffarna har vi diskuterat hur pandemin har påverkat deltagarnas vardag, den psykiska hälsan och de sociala relationerna. Vi har diskutera och tagit fasta på de positiva saker som gruppen erfarit och funderar på vad vi har lärt oss av pandemin. Vi har likaså pratat om hur man kan sköta om sig själv och sina närmaste. Ett annat viktigt syfte har varit att vi delgett varandra erfarenheter, tips och råd. I övrigt har vi utgått ifrån och diskutera det som är viktigt för deltagarna. I dessa tider är det viktigt att upprätthålla sociala relationer och den här gruppen har gett en möjlighet att träffa andra och umgås tillsammans.

Gruppen har träffats  3.6.2021, 10.6.2021, 8.9.2021 och sista gången är 18.10.2021.

 

 

Aktuellt

Föreningens Höstmöte är lördagen den 13.11.2021 klockan 11.00. Adress: Parisgränden 2 A, 00560 Helsingfors. På mötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden. Det går bra att delta även på distans via Google Meet. Bindande anmälan till kansliet senast måndagen den 1.11.2021.

Efter några månaders paus började föreningens måndagsträffar igen 13.9.2021 på Parisgränden 2 A, Helsingfors. Avsikten med måndagsträffarna är att intresserade föreningsmedlemmar skall ha möjlighet att samlas och träffa varandra. Träffarna har ofta ett aktuellt tema.

Kansliet har telefontid måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 10-13. DS kan också vara anträffbar andra tider enligt överenskommelse.

 

Folkhälsans vattengymnastik har igen startat efter en lång paus. Tid och plats samma som förut. Fredagar kl 10.00 I Folkhälsans hus på Mannerheimvägen 97. Tillsvidare ingång från baksidan av huset. Och endast för tidigare anmälda deltagare.

Styrka och Balans-gruppen startar torsdagen den 9.9.2021 kl. 14.00 på Mannerheimvägen 97. Ingång från ändan av huset (under Stefansbron till Gullkronan).

Styrelsen 2021 har nu 5 medlemmar enligt de nya stadgarna.