Föreningsträff 10.11

Ifall Corona läget tillåter har vi november månads föreningsträff under Blindveckan, tisdagen 10.11 kl 18 på Fyren. Vi får besök av Hannele Grankvist och tema är färdtjänsten. 

Aktuellt

Folkhälsans Förbund informerar att de p g a Corona läget håller paus med seniorverksamheten i två veckor. Vi har ingen Mimosel-träff, gym-träning eller vattengymnastik på Östanlid under tiden.

I stället för sedvanlig dagträff i Karleby, samlas vi till höstens första dagträff tisdagen 17.11 kl 12 – 14 vid f d Djupsjöbacka skola, som ombyggts till ett matställe – ”Juhlatalo Ukko Hjalmar”. Vi inleder träffen med lunch kl 12 och fortsätter med program efteråt. Anmäln. till Ann-Sofie Grankulla, tfn 050-3795 658.

Punktskrift med Leif Nybohm som ledare, hålls onsdagar kl 9 – 10.30 på Fyren. Nästa träff blir onsd 28.10 kl 9. 

Mimosel damerna träffas varannan torsdag (jämna veckor) kl 13 – 15 på Fyren med Sol-Britt Björkgren som ledare. Nästa träff blir torsd. 12.11 kl 13.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Nästa träff blir måndagen 2.11 kl 12.

På Östanlid i samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl.11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15. OBS! Ingen gym-träning eller vattengympa 14.10.

P g a Corona restriktionerna flyttas den gemensamma karaträffen i Vasa fram. NÖSS Karagrupp träffas istället på Fyren torsdagen 29.10 kl 12.30 - 14. Vi håller rekommenderade avstånd och munskydd finns.  

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden. Nästa träff blir prel. fredagen 6.11 kl 12 vid Fiika Café i Jakobstad. Vi följer med myndigheternas Corona restriktioner och flyttar fram träffen vid behov.