Föreningsträff 14.2 kl 18

Föreningsträffen i februari hålls tisdagen 14.2.2023 kl 18 på Fyren. Vi får besök av Sonja Nyholm från resebyrå IngSva och Tessa Bamberg från FSS. Kaffeservering och trevlig samvaro.

Aktuellt

13-15.2 ordnas inspirationsdagar i punktskrift för både nybörjare och längre hunna på Fyren med Tessa Bamberg, som är punktskriftsansvarig vid FSS. Maja Renvall-Höglund och Leif Nybohm medverkar. Mera info av Maja, tfn 0400-707 040.

”Till Punkt & Pricka” - punktskrift för nybörjare - med Maja Renvall-Höglund hålls fredagar kl 13 på Fyren. Mera info av Maja, tfn 0400-707 040.

I samarbete med Folkhälsan ordnas Trivselcafé - träffar för seniorer med nedsatt syn. Minna Annala från Folkhälsan och Peter Koskinen FSS medverkar. Nästa träff hålls 22.2 kl 13-15 på Emeliehemmet i Karleby och därpå följande 28.2 kl 13-15 på församlingshemmet i Terjärv. Info och anmälan Peter Koskinen tfn 050-471 2763 eller Ann-Sofie tfn 044-7234 888. 

Mimosel gruppen träffas varannan vecka (jämna veckor) på torsdagar kl 13–15 med Sol-Britt Björkgren som ledare. Nästa träff hålls 23.2.2023 kl 13 på Fyren.  

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Nästa träff blir 13.2.2023.    

I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl. 11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15. Mera info av Ann-Sofie Grankulla som tar emot anmälningar på tfn 044-7234 888.

NÖSS Karagrupp träffas i regel en gång i månaden kl 12.30 på Fyren. Nästa träff blir tisdagen 28.2.2023 kl 12.30. 

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden. Nästa lunchträff hålls 24.2.2023. Anmälan och mera info av Ann-Sofie.