Karaträff 18.3.2021 kl 12.30

NÖSS Karagrupp träffas nästa gång torsdagen 18.3.2021 kl 12.30 - 14 på Fyren. ANMÄLNING till tfn 044-7234 888

Aktuellt

Har du frågor om din synsituation? - Du som upplever att din syn blivit sämre och skulle behöva mera vägledande information. - Du som redan är medlem, men funderar om det eventuellt finns någon stödform som kunde underlätta i vardagen. Kom och diskutera med rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman tisdag 9.3 kl. 13 - 15 vid Nykarleby stadsbibliotek.

 

P g a striktare Corona restriktioner flyttas årsmötet, som skulle hållas 16.3.2021 fram och hålls preliminärt 18.5.2021 kl 13 vid Assarlid sommarhem, Havtornsvägen 75, Larsmo. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. Anmälan och info av Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234 888 / 06-7234 880 eller via e-post: noss@multi.fi

Punktskrift med Leif Nybohm som ledare, hålls onsdagar kl 9 – 10.30 på Fyren. Nästa träff blir onsd 3.3.2021 kl 9. 

Mimosel damerna träffas i regel varannan torsdag (jämna veckor) kl 13 – 15 på Fyren med Sol-Britt Björkgren som ledare. Inga Mimosel träffar tillsvidare.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Nästa träff blir måndagen 1.3.2021 kl 12.

P g a Corona läget är gymmet och bassängen på Östanlid stängda tillsvidare. I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl.11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15.  Mera info tfn 044-7234 888, Ann-Sofie Grankulla.

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden. Nästa lunchträff blir fredagen 30.4.