Lunchträff 29.1 kl 12

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden. Årets första lunchträff hålls fredagen 29.1 kl 12 vid Juthbacka Restaurang i Nykarleby. 

Aktuellt

Har du frågor om din synsituation? - Du som upplever att din syn blivit sämre och skulle behöva mera vägledande information. - Du som redan är medlem, men funderar om det eventuellt finns någon stödform som kunde underlätta i vardagen. Kom och diskutera med våra rehabiliteringsrådgivare enligt följande:

Peter Koskinen; Terjärv bibliotek, tisdagen 16.2 kl 13 - 15 och  Nedervetil bibliotek, tisdagen 23.2 kl 13 - 15

Ulla-Britt Ingman; Nykarleby stadsbibliotek, onsdag 9.3 kl. 13 - 15  

 

Föreningsträff / IT-undervisning 9.2 kl 18 vid Fyren och i övriga utrymmen enligt behov. IT-stödperson Mats Löf informerar om hur man kan delta på distans i olika kurser, föreläsningar och andra events. Indelning i små grupper. Mera info och anmälning till Ann-Sofie Grankulla på tfn 044-7234 888.   

Punktskrift med Leif Nybohm som ledare, hålls onsdagar kl 9 – 10.30 på Fyren. Nästa träff blir onsd 27.1.2021 kl 9. 

Mimosel damerna träffas i regel varannan torsdag (jämna veckor) kl 13 – 15 på Fyren med Sol-Britt Björkgren som ledare. Inga Mimosel träffar i januari.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Nästa träff blir måndagen 1.2.2021 kl 12.

P g a Corona läget är gymmet och bassängen på Östanlid stängda i januari. I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl.11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15.  Mera info tfn 044-7234 888, Ann-Sofie Grankulla.

NÖSS Karagrupp träffas nästa gång torsdagen 18.2.2021 kl 12.30 - 14 på Fyren.