Lunchträff 30.9 kl 12

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden. Nästa lunchträff hålls 30.9 kl 12 vid Hötorgscentret i Jakobstad. Anmälan och mera info av Ann-Sofie.  

Aktuellt

Föreningen firar 50 års jubileum i år med jubileumsfest på vita käppens dag, lördagen 15.10 kl 14-18 på Optima i Jakobstad. Plock ur programmet: festmiddag, festtal av Pehr Löf, Sonja Finholm presenterar historiken samt sång- och musik av Philip Järvenpää. Anmäl senast 1.10 till tfn 044-7234 888.

”Till Punkt & Pricka” - punktskrift för nybörjare - med Maja Renvall-Höglund hålls fredagar kl 13 på Fyren. Mera info av Maja, tfn 0400-707 040.

I samarbete med Folkhälsan ordnas Trivselcafé - träffar för seniorer med nedsatt syn. Nästa träff blir onsdagen 12.10 kl 13-15 på Herberts hus i Kronoby. Följande gång blir 8.11 i Terjärv och 7.12 Jullunch. Minna Annala från Folkhälsan och Peter Koskinen FSS medverkar. Info och anmälan Peter Koskinen tfn 050-471 2763 eller Ann-Sofie tfn 044-7234 888. 

Kom med ut och njut av att motionera tillsammans i fin natur! Motionsgruppen ”Hurtbullarna” samlas vid "Lockanberget" i Jakobstad varje tisdag kl 10. Vi startar gågruppen igen tisdagen 4.10. 

Mimosel gruppen träffas varannan vecka (jämna veckor) på torsdagar kl 13–15 med Sol-Britt Björkgren som ledare. Nästa träff hålls 6.10 kl 13 på Fyren.  

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Nästa träff blir 10.10.    

I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl. 11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15. Mera info av Ann-Sofie Grankulla som tar emot anmälningar på tfn 044-7234 888.

NÖSS Karagrupp träffas en torsdag / månad. Nästa träff hålls 27.10 kl 12.30 på Fyren.