Paus i Folkhälsans verksamhet

Folkhälsans Förbund informerar att de p g a Corona läget håller paus med seniorverksamheten. Vi har ingen Mimosel-träff, gym-träning eller vattengymnastik på Östanlid ännu under v 45.

Aktuellt

I stället för sedvanlig dagträff i Karleby, samlas vi till höstens första dagträff tisdagen 17.11 kl 12 – 14 vid f d Djupsjöbacka skola, som ombyggts till ett matställe – ”Juhlatalo Ukko Hjalmar”. Vi inleder träffen med lunch kl 12 och fortsätter med program efteråt. Anmäln. till Ann-Sofie Grankulla, tfn 050-3795 658.

Punktskrift med Leif Nybohm som ledare, hålls onsdagar kl 9 – 10.30 på Fyren. Nästa träff blir onsd 4.11 kl 9. 

Vi planerar att ha november månads föreningsträff under Blindveckan, tisdagen 10.11 kl 18 på Fyren. Vi får besök av Hannele Grankvist och tema är färdtjänsten. P g a restriktionerna önskar vi att ni anmäler er på tfn 050-3795 658 senast 5.11.

Mimosel damerna träffas varannan torsdag (jämna veckor) kl 13 – 15 på Fyren med Sol-Britt Björkgren som ledare. Nästa träff blir prel. torsd. 12.11 kl 13.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Nästa träff blir måndagen 2.11 kl 12.

På Östanlid i samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl.11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15. OBS! Ingen gym-träning eller vattengympa ännu under v. 45.

NÖSS Karagrupp träffas på Fyren nästa gång torsdagen 3.12 kl 12.30 - 14. Vi håller rekommenderade avstånd och munskydd finns.  

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden. Nästa träff blir fredagen 6.11 kl 12 vid Fiika Café, Storgatan 13, Jakobstad.