Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnyland r.f håller inte stadgeenligt årsmöte, lördagen den 18.4.2020. Mötet flyttas på grund av myndigheternas restriktioner samt risken för smittspridning och mötet kommer att hållas så fort det med hänvisning till medlemmarnas hälsa är tryggt att ordna. I detta skede är det svårt att uppskatta ifall de nuvarande begränsningarna fortsätter också efter majmånad 2020  Styrelsen. 

Föreningen ordnar ingen månadsträff eller fredagsträff tillsvidare.