Årsmöte

Svenska Synskadade i Östnyland r.f håller stadgeenligt årsmöte, tisdagen den 27.4.2021 kl 13.00 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Förutom stadgeenliga ärenden behandlas ett förslag till stadgeändring. Styrelsen.

Svenska Synskadade i Östnylands tisdagsträff den 15.9 är en kaffestund och stoljumpa med Ann-Lis kl 10 – 11.30 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå.