Tisdags- och torsdagsträffar

Tisdagsträff den 5.10 är en kaffestund och stol jumpa med Ann-Lis kl 10 – 11.30 på Kajutan.

 

Vi börjar torsdagen den 7.10 kl 11.30 promenera från Kajutan tillsammans med Folkhälsans promenadtjänst. Och är tillbaka kl 12.30 och kl 13-15 har vi tillsammans med HUN en kaffe stund.

Svenska Synskadade i Östnylands tisdagsträff den 15.9 är en kaffestund och stoljumpa med Ann-Lis kl 10 – 11.30 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå.