ÅRSMÖTE, lördag 29.5 kl.13

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. håller stadgeenligt årsmöte lördag 29.5 kl.13 i nya Lyktan på Korsholmsesplanaden 44 i Vasa. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. Servering. Anmälan senast tisdag 25.5 före kl.14 på tfn 045-321 3320 eller vasasynskadade@gmail.com. STYRELSEN.

Aktuellt

OT:s buss till FSS vårmöte på Waskia kör enligt följande tider: Kvevlax Backen kl.8.45, Prisma kl.9.00, Vasa Stadshus kl.9.10, Waskia kl.9.15. Retur när mötet är slut, ca kl.16. Ring kansliet om du undrar över någonting, tfn 045-321 3320.

Vi samlas till vår första medlemsträff i vårt nya Lyktan, tisdag 15.6 kl.14. Vi får besök av taltidningsstödperson Siv-Britt Häggman som berättar det senaste om Victor Reader spelaren. Servering och gemenskap runt våra egna bord! Välkomna med och anmäl er senast torsdag 10.6 före kl.14 på tfn 045-321 3320.

Undervisningen i punktskrift hålls varje vecka på onsdagar kl.10 - 13.30 med kaffepaus kl.11.30-13.30. Ritva Hagelberg och Börje Kukkonen fungerar som föreningens egna lärare.

Trivselcafé för synskadade seniorer börjar på nytt, torsdag 6.5 kl.13 i Eksalen, Folkhälsanhuset Wasa. Kontakta kansliet eller ring till Carina Blom för mera information, 044-788 1026. Trivselcafé ordnas ännu två gånger i vår, nämligen torsdag 20.5 och 3.6 i Eksalen. Carina och Maj-Britt hälsar dig välkommen med!

 

 

Vattengymnastik startar på nytt efter det långa pandemiuppehållet, söndag 16.5 och fortsätter sen varje söndag fram till och med söndag 20.6 kl.12.30-13.15 i Folkhälsanhuset i Smedsby. Undantag är söndag 6.6 (skolavslutningshelgen) då hålls ingen kurs. Ledare är Emely Rosenberg. Frågor, kontakta kansliet tfn 045-321 3320.