Folkhälsan öppnar upp för kurser

Trivselcafé för synskadade seniorer börjar på nytt, torsdag 6.5 kl.13 i Eksalen, Folkhälsanhuset Wasa. Kontakta kansliet eller ring till Carina Blom för mera information, 044-788 1026. Trivselcafé ordnas ännu två gånger i vår, nämligen torsdag 20.5 och 3.6 i Eksalen. Carina och Maj-Britt hälsar dig välkommen med!

 

 

Aktuellt

OT:s buss till FSS vårmöte på Waskia kör enligt följande tider: Kvevlax Backen kl.8.45, Prisma kl.9.00, Vasa Stadshus kl.9.10, Waskia kl.9.15. Retur när mötet är slut, ca kl.16. Ring kansliet om du undrar över någonting, tfn 045-321 3320.

Vi samlas till vår första medlemsträff i vårt nya Lyktan, tisdag 15.6 kl.14. Vi får besök av taltidningsstödperson Siv-Britt Häggman som berättar det senaste om Victor Reader spelaren. Servering och gemenskap runt våra egna bord! Välkomna med och anmäl er senast torsdag 10.6 före kl.14 på tfn 045-321 3320.

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. håller stadgeenligt årsmöte lördag 29.5 kl.13 i nya Lyktan på Korsholmsesplanaden 44 i Vasa. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. Servering. Anmälan senast tisdag 25.5 före kl.14 på tfn 045-321 3320 eller vasasynskadade@gmail.com. STYRELSEN.

Undervisningen i punktskrift hålls varje vecka på onsdagar kl.10 - 13.30 med kaffepaus kl.11.30-13.30. Ritva Hagelberg och Börje Kukkonen fungerar som föreningens egna lärare.

Vattengymnastik startar på nytt efter det långa pandemiuppehållet, söndag 16.5 och fortsätter sen varje söndag fram till och med söndag 20.6 kl.12.30-13.15 i Folkhälsanhuset i Smedsby. Undantag är söndag 6.6 (skolavslutningshelgen) då hålls ingen kurs. Ledare är Emely Rosenberg. Frågor, kontakta kansliet tfn 045-321 3320.