MÅLBOLL

Vad är det, tänker du kanske? Målboll är en idrottsgren anpassad för blinda och personer med synnedsättning. De passar såväl kvinnor som män, äldre och yngre som känner sig motiverade för motion och bollspel. Vi är redan i startgroparna med deltagare från sex av våra sju distriktsföreningar i Svenskfinland, med det behövs flera spelare. Dessutom behövs även seende personer som hjälper till vid våra träningar och matcher. Låter det intressant? Kontakta i så fall viceordförande Bernt Snygg på tfn 050-520 6235 eller via e-post bernt.snygg@gmail.com så får du mera information.

Aktuellt

Kursen i samarbete med SFV Bildning håller den sista kursdagen för i vår, onsdag 8.5. Punktskriftsundervisningen fortsätter på hösten, datum meddelas senare.

Kurserna i samarbete med Folkhälsan avslutas i början av maj, 8.5 och 10.5. Balanskurserna fortsätter på hösten. Plats och tid meddelas senare. Kontakta kansliet om du har frågor, tfn 045-321 3320. Eller direkt till kursledaren Malin Knip, tfn 044-788 1081.

i samarbete med Folkhälsans förbund, ordnar den sista träffen på Lyktan, tisdag 7.5 kl.13 med hörselrådgivare Bjarne Sjöblom som dagen gäst. Han är ordförande i hörselföreningen i Vasanejden. Avslutningen ordnas på Restaurang Hejm, onsdag 5.6 kl.13. Mera info av Carina Blom, tfn 044-788 1026.