Trivselcafé för synskadade seniorer

 i samarbete med Folkhälsan, startar på nytt tisdag 1.2 kl.13-15.15 med Carina Blom tfn 044-788 1026 som ledare. Välkomna med till ett par trevliga timmar med gemenskap, kaffe och någon gäst ibland! 

Aktuellt

ordnas tisdag 15.2 kl.13. Dagens gäst är rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman som förevisar nya hjälpmedel. Välkomna med till en coronasäker träff, vi använder munskydd och handdesi finns på Lyktan.

Kaffeservering och gemenskap runt kaffeborden. Anmäl er senast 10.2 före kl.14 på tfn 045-321 3320.

Punktskriftskursen startar onsdag 19.1 kl.10, med kaffe paus kl.11.30. Kursen pågår varje vecka fram till och med onsdag 11.5. Kursen leds av Ritva Hagelberg och Börje Kukkonen som hälsar att det ryms med flera deltagare, så välkomna med och anmäl er senast 17.1 till kansliet.

Kursen i samarbete med Folkhälsan startar tillsvidare som en grupp, torsdag 3.2 kl.17 - 17.45 och pågår varje vecka, totalt 12 gånger, fram till och med 28.4. Ledare är Emely Rosenberg tfn 044-552 2010. Max antal deltagare är 12 personer, för närvarande är kusen fullsatt. 

Vasa svenska synskadade och Oravais trafik välkomnar FSS medlemmar på resa till Kalmar-Öland.

startar på nytt tisdag 8.2.2022 kl.10-11 på Lyktan med Malin Knip som ledare, tfn 044-788 1081. Därefter fortsätter kursen varannan tisdag fram till och med 17.5, totalt 8 gånger. Anmäl dig till kansliet inför det första kurstillfället, tfn 045-321 3320. Max 12 deltagare ryms med.