Trivselcafé för synskadade seniorer, hösten 2023

i samarbete med Folkhälsans förbund, ordnas en tisdag per månad kl.13-15 med Carina Blom som ledare tfn 044-788 1026. Följande trivselträff ordnas tisdag 7.11 och 5.12. Vi umgås, dricker kaffe och får lyssna till intressanta ämnen ibland av någon gäst. Varmt välkomna med hälsar Carina!

 

Aktuellt

Må Bra dagen ordnas detta år med början kl.12 med lunch och därefter program i idrottshallen av bla Pontus Ankar från Åbo. Dagen kostar 20€/person och ordnas i samarbete med Folkhälsan, FSS och NÖSS. Busstidtabell enligt följande: Kristinestad kl.9.10, Närpes busstation 9.35, Norrnäs 9.50, Malax Neste 10.30, Solf Service 10.40, Vasa stadshus kl.11, Prisma 11.10, Smedsby 11.15, Kvevlax backen 11.25. Välkomna med och anmäl er senast 10.10 till Febe på kansliet 045-321 3320.

ordnas i samarbete med Hörsel- Pensionärs- och FSS förbundet på EFÖ i Vasa, Korsholmsespl.2 B. - Anita Ismark från Pensionärsförbundet - Dick Lundmark från Hörselförbundet "Vikten av att höra bra" - Kristian Isaksen, optometrist "Synnedsättning och optik" - Kaja Kuurila-Svahn, specialläkare, Föreläsning om hörsel-o öronsjukdomar

Kaffe och lunch under dagen som är GRATIS! Vårt förbund har tilldelats 30 platser, så anmäl dig så fort som möjligt om du vill delta. Senast 10.10 till VSS på tfn 045-321 3320 (må-to kl.8.30-14)

Vi har reserverat 40 platser på raderna 3-8 till fredag 27.10 kl.19 för att ta del av den nyskrivna musikalen "Vänd om min längtan". Texten är skriven av Åsa Jinder och musiken av Thomas Enroth. Berättelsen baserar sig på boken med samma namn av teaterchef Ann-Luise Bertell.

Föreställningen syntolkas och kostar 42€/medlem. Ledsagare gratis. Anmälan senast onsdag 18.10 före kl.14 på tfn 045-321 3320.

ordnas på Lyktan, tisdag 3.10 kl.13 med "experten på testamenten" Rune Norrgård. Kom med så får du möjlighet att lyssna och fråga vad som är viktigt att tänka på vid uppgörande av ett testamente. Vad händer vid arv efter en avliden etc.? Servering. Anmäl dig senast 2 10 före kl.14 på tfn 045-321 3320.

I samarbete med Folkhälsans Förbund, ordnas varje torsdag kl.17-17.45 i Folkhälsans hus i Smedsby med Emma Snellman som ledare. Tfn 044-331 8388. Kursen pågår fram till och med 30.11, med undantag av höstlovet 19.10. Kursen är gratis för alla deltagare, sponsoreras av VSS.OBS! I detta nu är kursen fullsatt. 

Kursen hålls på Lyktan på tisdagar enligt följande datum 3.10, 17.10, 31.10, 21.11, 28.11 och 19.12 kl.10-10.45 med Malin Knip som ledare, tfn 044-788 1081. Målet med träningen är att upprätthålla och stärka rörelseförmågan och balansen, ingen anmälan behövs. Gymnastiken sker sittande och alla är välkomna!

Vad är det, tänker du kanske? Målboll är en idrottsgren anpassad för blinda och personer med synnedsättning. De passar såväl kvinnor som män, äldre och yngre som känner sig motiverade för motion och bollspel. Vi är redan i startgroparna med deltagare från sex av våra sju distriktsföreningar i Svenskfinland, med det behövs flera spelare. Dessutom behövs även seende personer som hjälper till vid våra träningar och matcher. Låter det intressant? Kontakta i så fall viceordförande Bernt Snygg på tfn 050-520 6235 eller via e-post bernt.snygg@gmail.com så får du mera information.