VATTENGYMNASTIK

Vattengymnastiken ordnas av Folkhälsans Förbund i samarbete med Svenska Folkskolans vänner. På grund av ett fåtal deltagande i vattenjumppa under hösten och pandemin, hålls de resterande gångerna som EN grupp, kl.11.45-12.30. På detta sätt hinner de grupper som är både före och efter avlägsna sig i god tid före. De återstående söndagarna denna höst är 29.11, 13.12 och 20.12. Kontakta kansliet för mera info. Tfn 045-321 3320.  

Aktuellt

Bussen till höstmötet startar i Oravais vid ABC kl.08.00 och kör riksåttan enligt följande hållplatser: Kvevlax backen kl.8.30, Prisma busshållplats kl.8.50, Vasa Stadshus kl.8.55 och Waskia kl.9.00. På Waskia serveras morgonkaffe kl.9.30, lunch kl.12.30-13.30, kaffepaus kl.16.30.

Höstmötet börjar kl.10 och beräknas sluta kl.18.00. 

VSS har bokat ett vilorum på Waskia, kontakta Febe under dagen om du behöver vila en stund.

Det gläder oss att 42 medlemmar från VSS kommer att närvara - viktiga beslut och personval på agendan! Kontakta kansliet om du undrar över något, tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14)

Folkhälsan meddelade att de startar upp trivselcafé på nytt. De två sista träffarna för i år ordnas 2.12 och 16.12. OBS tiden -> 13.30 - 15.00! Platsen är Eksalen i Folkhälsan Wasa. Max antal är 20 personer/gång. Vi rekommenderar att du ännu har munskydd och håller avstånd. Välkomna med hälsar Maj-Britt och Terese (tfn 044-488 3005)