VATTENGYMNASTIK hösten 2020

Vattenjumppa återgår till "det normala" och startar söndag 30.8 enligt grupp 1 kl.11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15 och pågår till och med söndag 13.12. Ledare är Emma Storvall, tfn 040-911 7387.  Vattengymnastiken ordnas av Folkhälsans Förbund i samarbete med Svenska Folkskolans vänner. OBS! Ytterdörren är stängd och öppnas 20 min före gruppen börjar av en aulavärd. Kom i tid!

Aktuellt

På vita käppens dag den 15.10 besöker vi Wasa Teater för att se höstens stora satsning "AYN-en katastrofal kontorskomedi". Vi har reserverat 40 platser fördelade på rad 3-7 samt rad 9. Syntolkning. Pris för synskadade är 31€ och ledsagare gratis. Anmäl dig senast 7.10 på tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14) Nya direktiv gällande säkerheten på teatern, ta kontakt för mera info. Salongen öppnas kl.18.30 för alla och vi samlas då för syntolkningsinfo kl.18 inne i salongen. Kom gärna till kl.17.45 för biljettutdelning i foajén.

Har du frågor om din synsituation? DU som upplever att din syn eventuellt blivit sämre och inte riktigt vet vad du skall göra. DU behöver inte vara medlem, men även medlemmar är välkomna att diskutera med rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, torsdag 17.9 kl.13-15 på Korsholmsespl.44, vån 2, rum 214.

Medlemsträff, torsdag 24.9 ordnas månadens medlemsträff på ÖF med början i auditioriet kl.13. Experten på bouppteckningar och testamenten Rune Norrgård talar över ämnet "Att uppgöra ett testamente"- möjlighet att ställa frågor. Efteråt byter vi rum och går till caféutrymmet i samma våning för kaffe och gemenskap efteråt. Anmäl dig senast måndag 21.9 före kl.14 på tfn 045-321 3320.  

Föreningen tillhandahåller gratis engångs MUNSKYDD och handskar till alla medlemmar som kommer med på våra evenemang.

Trivselcafé aktivt seniorliv i samarbete med Folkhälsans Förbund har startat i Folkhälsans hus i Wasa.  På grund av det stora intresset byter trivselcaféet plats och hålls från och med 23.9 i EKSALEN, där det finns tillräckligt med plats för alla, fortsätter så fram till och med onsdag 2.12 kl.13-15.15. Har du frågor kontakta Terese Backlund tfn 044-488 3005. Terese och Maj-Britt Aspö hälsar alla välkomna!